Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Termická účinnosť cyklu

Účinnosť premeny tepelnej energie pracovnej látky na mechanickú prácu. K tejto premene dochádza periodickou prácou tepelného motora na základe termodynamického cyklu (tepelného obehu). Najvyššiu termickú účinnosť pri daných parametroch má vždy Carnotov cyklus. Tento cyklus však prakticky nemožno realizovať a slúži nám na porovnanie termickej účinnosti rôznych obehov. 

Termická účinnosť niektorých cyklov:
Uhoľná parná elektráreň: 36 %
Elektráreň s tlakovými fluidnými kotlami pracujúca v paroplynovom cykle: 42 až 44 %
Moderná elektráreň na zemný plyn, pracujúca v paroplynovom cykle: 55 %
detail
detail