Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Carnotov cyklus

Tepelný obeh s najvyššou termickou účinnosťou, pozostávajúci z dvoch expanzných zmien (izotermy a adiabaty) a z dvoch zmien kompresných (taktiež z izotermy a adiabaty). Hoci Carnotov cyklus sa nedá prakticky realizovať, ukazuje najvyššiu teoreticky dosiahnuteľnú účinnosť obehu, v ktorom sa privádza teplo pracovnej látke pri teplote TA a odvádza pri teplote TB. Dajú sa tak lepšie analyzovať možnosti ďalšieho zdokonaľovania tepelných obehov.

Termická účinnosť Carnotovho cyklu: h = (TA - TB)/TA x 100 (%).

detail
detail