Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Clausiov – Rankinov parný cyklus

Tepelný obeh pozostávajúci z izobarického ohrevu vody na teplotu varu (sýtosti), vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v turbíne. Obeh sa uzatvára kondenzáciou pary na vodu (kondenzát).

Parný obeh s prihrievaním pary a 9 stupňami regeneračného ohrievania napájacej vody – blok 200 MW.
Para na vstupe do turbíny – tlak: 16,5 MPa
– teplota: 565 °C
Napájacia voda za kondenzátorom – tlak: 4 kPa
– teplota: 29 °C
Teplota sýtosti: 350 °C
Termická účinnosť cyklu: 38 %
detail
detail