Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Cementácia

Cementácia je spôsob úpravy kvapalných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda je založená na viazaní vody obsiahnutej v kvapalných rádioaktívnych odpadoch v cemente. Kvapalný rádioaktívny odpad sa používa ako zmiešavacia kvapalina na výrobu betónových blokov. Výhody metódy sú v nehorľavosti výsledného produktu, nízkej energetickej náročnosti procesu a v jednoduchej technológii. Nevýhodou je značné zväčšenie objemu výsledného produktu (redukčný faktor cca 0,25) a 10- až 100-krát vyššia vyluhovateľnosť v porovnaní s bitúmenáciou, porovnaj tiež s vitrifikáciou.

detail
detail