Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Cyklón

Zariadenie v tvare prevráteného kužeľa, v ktorom sa na princípe odstredivej sily odlučujú hmotnejšie tuhé častice z prúdu plynu. Spaliny obsahujúce popolček sa do cyklónu privádzajú tangenciálne veľkou rýchlosťou, častice sa odstredia a spadnú do výsypky. Vyčistený plyn sa odvádza stredom na ďalšie spracovanie.

Odlúčivosť cyklónových odlučovačov.
Cyklóny s priemerom 40 až 150 mm: častice 5 mm – 70 až 90 %
Cyklóny s priemerom 40 až 150 mm: častice 10 mm – 85 až 95 %
Cyklóny s priemerom 40 až 150 mm: častice 20 mm – 95 až 98 %
Cyklóny s priemerom 1 000 mm: častice 5 mm – 85 až 94 %
Cyklóny s priemerom 1 000 mm: častice 10 mm – 95 až 99 %
Cyklóny s priemerom 1 000 mm: častice 20 mm – 99 až 99,8 %
detail
detail