Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Izoterma

Izoterma je termodynamická krivka v grafe stavových premenných, napr. objemu V a tlaku p.

Pre ideálny plyn možno izotermu vyjadriť vzťahom p.V = konšt.

Pojem izoterma sa používa tiež v meteorológii, kde označuje čiaru zobrazujúcu na mape alebo grafe množinu bodov s rovnakou teplotou v rovnakom čase.

detail
detail