Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tepelné znečistenie

Tepelné znečistenie predstavuje odpadové teplo, ktoré je ľudskou činnosťou uvoľňované do atmosféry, alebo do vodných tokov. Môže ovplyvňovať klimatické podmienky vo veľkých mestských a priemyselných aglomeráciách a meniť životné prostredie vo vodných tokoch.

detail
detail