Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Textilné filtre

Filtre použité v odlučovači popolčeka na separáciu zvyšných tuhých častíc. Ide o priemyselné textilné filtre pracujúce na rovnakom princípe ako filter bežného vysávača. Rozmery sú, pochopiteľne, väčšie. Použitá hustota tkaniny závisí od požiadavky na veľkosť zachytávaných častíc. V jednom odlučovači sa používa paralelne usporiadaných až niekoľko desiatok filtrov. Oklepávacie zariadenie umožňuje očistenie filtrov a hromadenie zachytených častíc vo výsypke. 

detail
detail