Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Termodynamické vety

Všeobecná termodynamika vychádza z troch hlavných termodynamických viet (princípov).

Prvá veta je zovšeobecnením zákona zachovania mechanickej energie a hovorí, že práca a teplo dodané systému zvonku sú rovné prírastku jeho vnútornej energie. Preto nie je možné skonštruovať stroj, ktorý dodáva viac energie ako spotrebuje (perpetum mobile 1. druhu).

Druhá veta termodynamiky hovorí, že nemôžu samovoľne prebiehať fyzikálne procesy, pri ktorých klesá entropia (nie je možné, aby sa teplo šírilo z chladnejšieho miesta na teplejšie).

Podľa tretej - Nernstovej vety je nedosiahnuteľná teplota absolútnej nuly.

Z týchto viet sa definujú mnohé fyzikálno-chemické zákonitosti a možné priebehy nevratných procesov.

detail
detail