Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tlakovodný reaktor

Typ jadrového reaktora, v ktorom sa ako chladivo používa obyčajná voda pod tlakom. K tomuto typu reaktorov patria aj reaktory typu VVER. V reaktore typu VVER 440 je chladivo pod tlakom cca 12,3 MPa. Voda slúži súčasne ako moderátor.

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
Jadrové elektrárne vo svete.
Najväčšie jadrové elektrárne.
detail
detail