Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Teplovýmenná plocha

Časť povrchu tepelného výmenníka, v ktorej sa sprostredkúva prestup alebo výmena tepla medzi pracovnou látkou (voda, para, spaliny) a stenou výmenníka. Teplovýmennou plochou pôvodného parného valcového kotla bol povrch spodnej časti kotla, ohrievaný plameňmi a horúcimi spalinami. V moderných kotloch tvoria teplovýmennú plochu vonkajšie povrchy rúr, ktorými prúdi ohrievaná látka.

detail
detail