Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Termoelektrický článok

Pri spojení dvoch elektrických vodičov z rôznych materiálov do uzavretého obvodu a udržiavaní jedného spoja na vyššej teplote prechádza obvodom elektrický prúd. Na princípe tohto tzv. termoelektrického javu, ktorý závisí od druhu materiálov vodičov a od rozdielu teplôt spojov, pracujú termoelektrické články, ktoré sa tiež nazývajú termočlánky. Využívajú sa najmä na meranie teplôt.

Pri spojení kovových vodičov a rozdiele teplôt asi 100 °C vznikajú iba veľmi malé termoelektrické napätia (milivolty). Rozvojom polovodičovej techniky sa dosahujú stokrát vyššie termoelektrické napätia než s kovovými vodičmi. 

detail
detail