Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Technická splavovacia voda

Voda s malými nárokmi na čistotu, používaná na dopravu materiálov v elektrárni (napr. popolčeka na skládku). Spotreba vody na prevádzku elektrárne je vážnym problémom. Dá sa významne znížiť recirkuláciou použitej vody s jej priebežným čistením.

detail
detail