Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Životné prostredie

Je súbor všetkých prvkov živých i neživých, ktoré obklopujú živé organizmy a poskytujú im všetky nevyhnutnosti pre život.

detail
detail