Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Weber E. Wilhelm

24. 10. 1804 – 23. 6. 1891
nemecký fyzik

Zaoberal sa elektrickými a magnetickými javmi. Určil rýchlosť svetla, vytvoril dodnes platnú sústavu elektrických mier. Spolu s Gaussom zostrojil prvý elektromagnetický telegraf. Je po ňom pomenovaná základná jednotka magnetického toku.

detail
detail