Javys, a.s.

Informácie pre verejnosť

Filter

2023

Ekoinformácie 01/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 288 kB)
Ekoinformácie 01/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 249 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 01/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 34 kB)
Ekoinformácie 02/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 195 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 02/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 34 kB)
Ekoinformácie 02/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 227 kB)
Plán nakladania s RAO na rok 2023 - hlavné plánované činnosti nakladania s RAO (PDF, 64 kB)
Ekoinformácie 03/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 196 kB)
Ekoinformácie 03/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 271 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 03/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 33 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 04/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 68 kB)
Ekoinformácie 04/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 287 kB)
Ekoinformácie 04/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 281 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 05/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 34 kB)
Ekoinformácie 05/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 287 kB)
Ekoinformácie 05/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 282 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 06/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 34 kB)
Ekoinformácie 06/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 288 kB)
Ekoinformácie 06/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 281 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 07/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 69 kB)
Ekoinformácie 07/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 239 kB)
Ekoinformácie 07/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 310 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 08/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 34 kB)
Ekoinformácie 08/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 178 kB)
Ekoinformácie 08/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 148 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 09/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 34 kB)
Ekoinformácie 09/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 288 kB)
Ekoinformácie 09/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 211 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 10/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 69 kB)
Ekoinformácie 10/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 148 kB)
Ekoinformácie 10/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 177 kB)
Plán nakladania s RAO na rok 2024 - hlavné plánované činnosti nakladania s RAO (PDF, 170 kB)
Ekoinformácie 11/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 311 kB)
Ekoinformácie 11/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 148 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 11/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 69 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 12/2023 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 69 kB)
Ekoinformácie 12/2023 - lokalita Mochovce (PDF, 310 kB)
Ekoinformácie 12/2023 - lokalita Bohunice (PDF, 239 kB)
detail
detail