Javys, a.s.

Informácie pre verejnosť

Filter

2022

Ekoinformácie 01/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 152 kB)
Ekoinformácie 01/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 122 kB)
Ekoinformácie 02/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 152 kB)
Ekoinformácie 02/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 167 kB)
Ekoinformácie 03/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 122 kB)
Ekoinformácie 03/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 152 kB)
Ekoinformácie 04/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 222 kB)
Ekoinformácie 04/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 289 kB)
Ekoinformácie 05/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 122 kB)
Ekoinformácie 05/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 152 kB)
Ekoinformácie 06/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 152 kB)
Ekoinformácie 06/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 122 kB)
Ekoinformácie 07/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 156 kB)
Ekoinformácie 07/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 187 kB)
Ekoinformácie 08/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 290 kB)
Ekoinformácie 08/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 212 kB)
Ekoinformácie 09/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 227 kB)
Ekoinformácie 09/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 195 kB)
Ekoinformácie 10/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 227 kB)
Ekoinformácie 10/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 195 kB)
Ekoinformácie 11/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 210 kB)
Ekoinformácie 11/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 289 kB)
Ekoinformácie 12/2022 - lokalita Bohunice (PDF, 155 kB)
Ekoinformácie 12/2022 - lokalita Mochovce (PDF, 280 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 05/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 33 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 06/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 33 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 07/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 33 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 08/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 34 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 09/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 68 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 10/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 33 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 11/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 33 kB)
Prehľad spracovaných RAO spaľovaním 12/2022 - prehľad spracovaných RAO spaľovaním (PDF, 33 kB)
detail
detail