Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 34

Voľné pracovné miesta

JAVYS U nás 3/2023

Konferencia ENEF 2023

Podpora jadrovej energetiky a výstavba nových jadrových zdrojov budú na Slovensku premiér ...

Zástupcovia Národného jadrového fondu v JAVYS

Členovia Dozornej rady, Rady správcov a vedenia Národného jadrového fondu SR sa stretli v ...

Spoločnosť JAVYS konzultantom aj v Juhoafrickej republike

Spoločnosť JAVYS má v oblasti vyraďovania a prevádzky jadrových zariadení rozsiahle ...

Spoločnosť JAVYS a Prírodovedecká fakulta UK budú spolupracovať vo vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacom procese

Spoločnosti JAVYS a EDF podpísali memorandum o porozumení

Spoločnosti JAVYS, a. s., a  Électricité de France S.A (EDF) podpísali 25. 8. 2023 v Paríži ...

JAVYS a Ekonomická univerzita v Bratislave podpísali memorandum o porozumení

Spoločnosť JAVYS a Ekonomická univerzita v Bratislave ...

Minister hospodárstva v JAVYS

Minister hospodárstva, Peter Dovhun a štátny tajomník, Branislav Sušila sa stretli ...

Spoločnosti JAVYS, a. s., a Westinghouse Electric Company LLC podpísali dve memorandá

Spoločnosti JAVYS, a. s., a Westinghouse Electric Company LLC ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 34
detail
detail