Javys, a.s.

Technické parametre BSC RAO

Koncentrácia 
Typ zariadenia prietokové
Prevádzka kontinuálna – kampaňovitá
Výhrevné médium para, p = 0,4 MPa
Výhrevná teplota 185 °C
Teplovýmenná plocha 9,3 m2
   
Cementácia 
Prevádzka diskontinuálna
Objem VBK 2,9 m3
Výkon 1–2 VBK za zmenu
   
Vysokotlakový lis 
Lisovacia sila 20 000 kN
Redukčný objemový faktor 4–8
Výkon 8 - 10 sudov / hod.
Max. hmotnosť sudov 1 200 kg
   
Spaľovňa 
Prevádzka kontinuálna – kampaňovitá
Výkon 50 kg/hod. – pevné RAO
  30/10/10 kg/hod. - pevné/kvapalné/ionexy
Spaľovacia teplota I. stupeň 750–850 °C
Spaľovacia teplota II. stupeň 900–1 100 °C
Redukčný objem. faktor 80–150
detail
detail