Javys, a.s.

Technológie na triedenie, fragmentáciu a dekontamináciu kovových RAO

Galéria

Technológie demontáže, triedenia, fragmentácie a dekontaminácie kovových RAO sú určené na spracovanie kovových rádioaktívnych materiálov tepelnými metódami (pálenie plazmou a kyslíkovo-acetylénovým rezákom) a studenými metódami (strihanie na hydraulických nožniciach, rezanie na kotúčovej, priečnej a pozdĺžnej píle). Následne sú fragmenty kovových rádioaktívnych odpadov dekontaminované na veľkokapacitnej dekontaminačnej linke mokrým spôsobom a na otryskávacích zariadeniach sú dočistené suchým spôsobom dekontaminácie.

Dekontaminované kovové materiály spĺňajúce prísne limity sú po monitorovacom procese uvoľnené do životného prostredia. Kontaminované materiály sú určené na ďalšie spracovanie inými metódami.

 

detail
detail