Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Chromatickosť

Chromatickosť alebo teplota farby svetla je teplota, na ktorú by sme museli zahriať absolútne čierne teleso, aby žiarilo rovnako ako posudzované svetlo. Udáva sa v kelvinoch [K] (pozri heslo Kelvin – jednotka termodynamickej teploty).
Bežné žiarovkové svetlo má chromatickosť okolo 2 800 K, tzv. denné žiarovky majú chromatickosť okolo 6 500 K.

detail
detail