Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Gauss Karl Friedrich

1777–1855
nemecký matematik, fyzik

Venoval sa mechanike, elektromagnetizmu, astronómii a geodézii a ako jeden z prvých tiež zemskému magnetizmu. Zaviedol absolútnu sústavu jednotiek CGS vo fyzike. Jeho meno nosí nespočetný rad matematických a fyzikálnych zákonov a viet. Býva považovaný za človeka s najvyšším IQ v dejinách ľudstva.

Podľa neho je nazvaná elektromagnetická jednotka magnetickej indukcie gauss (značka G).

1G = 10-4 Wb/m2

detail
detail