Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Chladiaca voda

Voda odvádzajúca z kondenzátora teplo, ktoré sa uvoľňuje pri kondenzácii pary. Chladiaca voda sa ochladzuje v chladiacej veži a následne sa vracia do kondenzátora. 

Teplota chladiacej vody pri vstupe do kondenzátora: 20 °C – 25 °C
Na výstupe : 30 °C – 35 °C

Ak je v blízkosti elektrárne dostatočný vodný zdroj, používa sa aj prietočné chladenie. Chladiaca voda sa privádza z vodného toku (nádrže) a po ohriatí sa vypúšťa do vodného toku (nádrže) naspäť. Využívanie prietočného chladenia je obmedzené ekologickými požiadavkami na dovolený ohrev vodného toku (vody v nádrži).

detail
detail