Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fermi Enrico

29. 9. 1901 – 28. 11. 1954
americký fyzik talianskeho pôvodu

Nositeľ Nobelovej ceny, vypracoval štatistiku častíc riadiacich sa Pauliho princípom, zaoberal sa experimentálne a teoreticky fyzikou vysokých energií, experimentálne uskutočnil štiepnu reťazovú reakciu a navrhol jadrový reaktor. Tento prvý uránovo-grafitový jadrový reaktor bol postavený na bývalom športovom štadióne chicagskej univerzity a prvá umelá reťazová reakcia bola spustená 2. decembra 1942.

detail
detail