Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fázorový diagram

Fázorový diagram elektrického obvodu umožňuje zistiť jednoduchým spôsobom vzťahy medzi striedavými elektrotechnickými veličinami toho istého obvodu, vzájomne viazanými napr. Ohmovým zákonom. Súčet alebo rozdiel dvoch sínusových veličín rovnakého druhu a s rovnakým kmitočtom má opäť sínusový priebeh a totožný kmitočet. Súčet alebo rozdiel sa musí robiť geometricky (vektorovo), t.j. s pomocou rovnobežníkov.

Fázorový diagram určuje jednoznačne určitý obvod striedavého prúdu len v prípade, že je spojený so schémou zapojenia so zvolenými smermi veličín.

detail
detail