Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Izobarický prívod tepla

Prívod tepla pracovnej látke, prebiehajúci pri stálom tlaku. Izobarický ohrev vody prebieha napr. v parnom kotle. Voda sa najprv pri stálom tlaku ohrieva až na teplotu nasýtenia (teplota varu zodpovedajúca pracovnému tlaku), potom sa pri stálej teplote vyparuje. Akonáhle sa všetka voda vyparí, zvyšuje sa teplota pary. Ak je pracovný tlak vyšší ako kritický tlak (22,1 MPa), mení sa voda na paru pri izobarickom ohreve spojito. 

Izobarický ohrev vody pri tlaku 16 MPa:
Voda sa plynulo ohrieva až na teplotu 347,5 °C (teplota nasýtenia), potom sa pri tejto teplote vyparuje. Nato ohrev pary pokračuje opäť plynulo.

detail
detail