Javys, a.s.

Technické parametre

Počet reaktorových blokov 2
Elektrický výkon reaktora 440 MW
Typ reaktora VVER 440 / V 230
Tepelný výkon reaktora 1 375 MWt
Chladivo a moderátor demineralizovaná voda
   
Reaktor  
Tlaková nádoba reaktora  
Rozmery - priemer 3 840 mm
- výška 11 800 mm
- hmotnosť 215 t
Materiál uhlíková nízkolegovaná oceľ
   
Aktívna zóna reaktora  
- priemer 2 880 mm
- výška 2 500 mm
Počet palivových kaziet 276
- tvar šesťhran
- priemer 144 mm
- výška 3 200 mm
Počet tieniacich kaziet 36
Počet palivových prútikov v kazete 126
- priemer 9,1 mm
- výška 2 500 mm
Materiál pokrytia zliatina zirkónu a nióbu
Počet regulačných kaziet 37
- tvar šesťhran
- priemer 144 mm
Palivová vsádzka 42 t
Teplota vstupnej chladiacej vody 265 +- 2 °C
Teplota výstupnej vody 294 +- 2 °C
Tlak vody 12,26 MPa
   
Parogenerátor  
Počet parogenerátorov na blok 6
Rozmery  
- dĺžka 11 800 mm
- priemer 3 210 mm
Hmotnosť 145 t
Parný výkon 452 t/h
Tlak pary 4,6 MPa
Teplota pary 256 °C
Teplota napájacej vody 158–223 °C
Počet teplovýmenných rúrok 5 536
Teplovýmenná plocha 2 510 m2
   
Hlavné cirkulačné čerpadlo  
Počet HCČ na blok 6
Príkon elektromotora 2 MW
Napätie 6 kV
Otáčky 1 500 ot./min.
Prietok chladiva 6 500–7 100 m3/h
   
Turbogenerátor  
Počet TG na blok 2
Menovitý výkon 220 MW
Otáčky 3 000 ot./min.
Teplota pary (VT) 256 °C
Tlak pary (VT) 4,3 MPa
Teplota pary (NT) 216,5 °C
Tlak pary (NT) 0,363 MPa
Výstupné napätie 15,75 kV
Chladenie voda/vodík
   
Kondenzátor  
Počet kondenzátorových telies 2
Vyhotovenie dvojdielne, dvojkomorové
Množstvo chladiacej vody 35 000 m3/h
Max. teplota chladiacej vody 33 °C
Počet teplovýmenných rúrok 29 480
Teplovýmenná plocha 16 300 m2
Spôsob chladenia kondenzátorov cirkulačný
   
Chladiace veže  
Počet chladiacich veží 4
Typ veže s prirodzeným ťahom
- výška 120 m
- dolný priemer 84,4 m
- horný priemer 53 m

 

detail
detail