Javys, a.s.

Výroba elektriny a životné prostredie

Galéria

Počas dvadsaťosemročnej komerčnej prevádzky bola JE V1 spoľahlivým pilierom elektrizačnej sústavy bývalého Československa a neskoršie, po vzniku Slovenskej republiky, slovenskej elektrizačnej sústavy. Od začiatku komerčnej prevádzky, ktorá začala v decembri v roku 1978, až do jej ukončenia v decembri roku 2008 vyrobili bloky V1 spolu 159 010 000 MWh elektriny, čo predstavuje 5,3 násobok ročnej spotreby elektriny Slovenska v roku 2008. Táto hodnota bola samozrejme ovplyvnená aj obmedzovaním výkonu poskytovaním podporných služieb v súlade s požiadavkami dispečerského riadenie prenosovej sústavy a tiež predĺženými odstávkami blokov na zrealizovanie prác obsiahnutých v programe malej a postupnej rekonštrukcie.

Okrem výroby elektrickej energie boli bloky V1 i výrobcom tepla pre teplárenské účely pre areál JE V1 a dodávateľov SE-EBO ako i cudzích odberateľov v areáli a tiež zabezpečovali pre závod SE-VYZ dodávku tepla pre technologické účely. Na výrobu uvedeného množstva elektriny museli reaktory vyprodukovať takmer 1 873 mil. GJ tepla z jadrového paliva. Len na ilustráciu uveďme, že na výrobu takéhoto množstva elektrickej energie by sa muselo spáliť približne 75 mil. ton čierneho uhlia, alebo 170 mil. ton hnedého uhlia, alebo 46 mil. ton mazutu alebo takmer 55 mil. m3 zemného plynu. Je možné uviesť tieto množstvá aj počtom železničných vagónov – ak uvažujeme o nosnosti vagónov 40 ton, potom čierneho uhlia by sme potrebovali asi 1 873 000 a hnedého uhlia 4 256 818 vagónov. Uvádzanie týchto hodnôt nie je samoúčelné, ale hovorí o ekologickej výrobe elektriny a ich dôsledkom je obrovský príspevok k ochrane životného prostredia a obmedzovaniu emisií, najmä keď emisné kvóty skleníkových plynov sú zo strany EU čím ďalej tým viac znižované a dotknú sa najmä prevádzky tepelných elektrární.

detail
detail