Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ťažká voda

Má výborné moderačné vlastnosti a len veľmi slabo pohlcuje neutróny. Ťažká voda a grafit sú jedinými moderátormi, ktoré umožňujú za určitých podmienok použiť ako jadrové palivo prírodnú zmes izotopov uránu.

Označenie: D2O
Kvapalina hustoty: 1 105 kg.m-3
Teplota topenia: 3,82 °C
Teplota varu: 101,42 °C
V obyčajnej vode je obsiahnutá v pomere 1/6 000.

  

Odkazy: Energetický potenciál rôznych zdrojov energie v prepočte na tony merného paliva (tmp).
detail
detail