Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Čistý elektrický výkon

Čistý elektrický výkon sa v energetike vzťahuje na blok alebo elektráreň. Je to elektrický výkon, ktorý elektráreň dodáva do elektrickej siete. Elektrický výkon, ktorý za normálnych prevádzkových podmienok produkuje elektráreň (výkon na svorkách generátorov), je vyšší o tzv. vlastnú spotrebu elektrickej energie a nazýva sa hrubý elektrický výkon. Vlastná spotreba elektrickej energie je spotrebou výrobných technologických zariadení samotnej elektrárne.

detail
detail