Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Chlór

Chlór je prvok. Zlučuje sa s celým radom kovov i nekovov. V prírode sa vyskytuje vo forme chloridov, napr. v soľných ložiskách, morskej vode. Používa sa hlavne v chemickej výrobe organických a anorganických zlúčenín, na sterilizáciu pitnej vody. Rastúci obsah chlóru v atmosfére rozkladá ozón, a spôsobuje tak vznik ozónovej diery. Chlór sa uvoľňuje z chlorovodíkových uhľovodíkov (freónov) pod vplyvom ultrafialového slnečného žiarenia. Jediný atóm chlóru dokáže rozložiť až 10 000 molekúl ozónu na molekuly kyslíka.

Značka: Cl
Chem. prvok skupiny: VII B
Žltozelený, štipľavo páchnuci, veľmi reaktívny plyn
Atómové číslo: 17
Relatívna atómová hmotnosť: 35,453
Teplota topenia: -101 °C
Teplota varu: -34,6 °C
Hustota: 3,214 kg.m-3
detail
detail