Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie predstavuje postupné celkové otepľovanie klímy na našej planéte. Globálne otepľovanie je vlastne dôsledkom tzv. skleníkového efektu, ktorý súvisí so zvýšením koncentrácie škodlivín zo spaľovania fosílnych palív, výfukových splodín a niektorých chemických látok (freónov) v atmosfére. Taktiež prízemný ozón podporuje vznik skleníkového efektu. Globálne otepľovanie má za následok prudké zmeny klímy, ktoré sa začínajú prejavovať v súčasnej dobe. V rôznych častiach Zeme vznikajú silné dažde a záplavy alebo naopak dlhotrvajúce suchá. Jednou z najdôležitejších úloh ľudstva je obmedziť únik škodlivín do atmosféry, k čomu musí výrazne prispieť taktiež energetika. Je teda potrebné využívať rôzne technológie znižovania emisií pri spaľovaní fosílnych palív, zvýšiť podiel využitia jadrovej energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, racionalizovať spotrebu energie a pod.

detail
detail