Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hélium

Hélium je chemický prvok – plyn. V jadrovej energetike sa využíva ako chladivo v niektorých typoch reaktorov a zároveň ako indikátor hermetickosti. Vysoká cena hélia a technologické problémy súvisiace s nárokmi na tesnosť obmedzujú širšie využívanie tohoto chladiva.

Chem. prvok skupiny: vzácne plyny
Atómové číslo: 2
Relatívna atómová hmotnosť: 4,002
Teplota topenia: -272,2 °C
Teplota varu: -268,9 °C
Hustota: 0,178 kg.m-3 (0 °C)
Zdroj: zemný plyn, vzduch
detail
detail