Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Lítium

Lítium je chemický prvok. Pripravuje sa elektrolýzou taveniny chloridu litnatého. Používa sa ako prímes do zliatin hliníka, zinku a horčíka a v metalurgii medi.  

Značka: Li
Chemický prvok skupiny: I A
Mäkký, ľahký, striebrobiely, reaktívny, alkalický kov; 
najľahší pevný prvok
Oxidačné číslo: +1
Atómové číslo: 3
Relatívna atómová hmotnosť:  6,93
Teplota topenia: 179 °C
Teplota varu: 1 340 °C
Hustota: 534 kg.m-3
Tvrdosť: 0,6
detail
detail