Javys, a.s.

Aktuálne projekty

Všetky projekty

Filtrovanie

Skupina projektov:

A – projekty ukončovania prevádzky JE V1
B – projekty prípravy dokumentácie vyraďovania JE V1
C – projekty manažmentu rádioaktívnych odpadov
D – projekty vyraďovania JE V1

Stav projektu:
Označenie projektu
1 . 2 . 3 . 4
Označenie Názov projektu Stav projektu
Demontáž odbočkových transformátorov Ukončený
Demontáž rozvodne r220 kV Ukončený
Demontáž transformátorov Ukončený
A1.1 PMU Konzultant (1. etapa) Ukončený
A1.10 PMU Konzultant (10. etapa) V realizácii
A1.2 PMU Konzultant (2. etapa) Ukončený
A1.3 PMU Konzultant (3. etapa) Ukončený
A1.4 PMU Konzultant (4. etapa) Ukončený
A1.5 PMU Konzultant (5. etapa) Ukončený
A1.6 PMU Konzultant (6. etapa) Ukončený
A1.7 PMU Konzultant (7. etapa) Ukončený
A1.8 PMU Konzultant (8. etapa) Ukončený
A1.9 PMU Konzultant (9. etapa) Ukončený
A2.1 Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1 Ukončený
A2.2 Systém riadenia dokumentácie Ukončený
A3-A Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne – AKOBOJE Ukončený
A3-B Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti Ukončený
A5-A1a Štúdia realizovateľnosti pre zmenu schémy systému el. napájania JAVYS a SE po odstavení JE V1 Ukončený
A5-A1b Úprava rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV do roku 2012 Ukončený
A5-A2 Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 Ukončený
1 . 2 . 3 . 4
detail
detail