Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Coulomb Charles Augustin de

14. 6. 1736 – 23. 8. 1806
francúzsky vojenský inžinier

Charles Augustin Coulomb bol špecialistom na vojenské stavby, ale vlastným založením predovšetkým vedec. Výborné výsledky v obore navigačných zariadení ho doviedli až na miesto člena francúzskej Akadémie vied. Objavil niektoré základné zákony novej vedy o elektrine. Dokázal, že elektrický náboj sa ukladá na povrchu vodiča. Zaviedol pojmy magnetický moment a polarizácia elektrického náboja. Na jeho počesť sa jeho menom pomenúva základná jednotka elektrického náboja.

detail
detail