Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fotovoltický článok

Fotovoltické články slúžia na priamu premenu energie svetelného žiarenia (pozri heslo slnečná energia) na elektrickú energiu. V princípe ide o tenké doštičky z monokryštalických, polykryštalických či amorfných polovodičov, najčastejšie s prechodom P-N. Fotóny slnečného žiarenia sú absorbované vo vrstve polovodiča, kde vytvárajú páry elektrón – diera. Vnútorné elektrické pole náboje (pozri heslo elektrický náboj) opačných znamienok rozdelí a vyvolá jednosmerný elektrický prúd.

Typické parametre kremíkového článku.
Napätie naprázdno: 0,58 V
Prúd nakrátko: 45 mA
Plošná hustota výkonu: 12 mW/cm2
Účinnosť premeny: 12 %
detail
detail