Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Istič

Istič je samočinný spínací elektrický prístroj s veľkým spínacím elektrickým prúdom a jeho hlavnou funkciou je istenie proti skratu. Istič sa skladá zo sústavy kontaktov, zhášacích komôr a mechanizmu, ktorý naťahuje vypínacie pružiny. Ďalej má istič zámok na zabezpečenie zapnutej polohy proti ťahu vypínacích pružín a spúšť (prípadne relé) ako konštrukciu s vypínacou funkciou. Ističe sú v zapnutom stave vždy pripravené pri poruche prerušiť elektrický obvod – vypnúť ho a to v stave ručného aj automatického ovládania.

Podľa veľkosti nominálneho prúdu sa ističe rozdeľujú na:

  • drobné (na domáce inštalácie) a malé ističe do 100 A, ktoré sa používajú na istenie vedení alebo motorov,
  • stredné ističe do 630 A,
  • veľké ističe nad 1 000 A.
detail
detail