Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Lawsonovo kritérium

Na udržanie termojadrovej reťazovej reakcie musí mať plazma určitú minimálnu hodnotu teploty a súčinu r . t, kde r je hustota vysokoteplotnej plazmy a t je doba jej existencie. Uvedený súčin sa nazýva Lawsonovým kritériom. 

Hodnoty teploty a Lawsonove kritériá pre rôzne reakcie: 

  • reakcia deutérium + deutérium (D + D ® 23He + n + 3,3 MeV 
    alebo 13He + p + 4 MeV) - T = 5 . 108 K, L . k . = 2 . 1 015 s/cm3
  • reakcia deutérium + trícium 
    (D + T ® 24He + n + 17,85 MeV) - T = 2 . 108 K, L . k . = 6 . 1013 s/cm3
detail
detail