Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zákon zachovania energie

Zákon zachovania energie hovorí, že energia sa nedá vyrobiť ani zničiť, ale iba premeniť na iný druh energie. Prvé rozhodujúce znenie zákona o zachovaní energie, vrátane matematického vyjadrenia pre vzájomné premeny energií, bolo po stáročia trvajúcom spore fyzikov s filozofmi vyrieknuté až 23. 7. 1847 na zasadaní Berlínskej fyzikálnej spoločnosti z úst nemeckého vedca H. Helnholtza (1821–1894): „Ak teleso alebo hmotný systém nepodliehajú účinkom okolia, potom súčet kinetickej a potenciálnej energie častíc, z ktorých sa skladá, zostáva stály“.

detail
detail