Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24

Spoločnosť JAVYS, a. s., sa stala členom Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

Spoločnosť JAVYS zabezpečila v roku 2023 deväť zásahov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (RMNP), najťažším kusom bola detská trojkolka.

Spoločnosť JAVYS uskutočnila v roku 2023 päť prepráv vyhoretého jadrového paliva a zabezpečovala jedenásť prepráv čerstvého jadrového paliva

Spoločnosť JAVYS, a. s., v roku 2023 zhodnotila takmer 1 700 ton kovových odpadov.

Pokračovaním vyraďovacieho procesu jadrových ...

V spoločnosti JAVYS, a. s., nebol v roku 2023 zaznamenaný žiadny požiar, žiaden registrovaný pracovný úraz zamestnanca a nevyskytla sa ani jedna choroba z povolania.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola pod dohľadom dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií aj v roku 2023.

Spracovaný taliansky rádioaktívny odpad bol odvezený späť do Talianska

Vo štvrtok 21. decembra 2023 bol z Jaslovsk&y ...

Konferencia ENEF 2023

Podpora jadrovej energetiky a výstavba nových jadrových zdrojov budú na Slovensku premiér ...

Spoločnosť JAVYS a Prírodovedecká fakulta UK budú spolupracovať vo vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacom procese

Spoločnosti JAVYS a EDF podpísali memorandum o porozumení

Spoločnosti JAVYS, a. s., a  Électricité de France S.A (EDF) podpísali 25. 8. 2023 v Paríži ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24
detail
detail