Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Carnot Sadi

1. 6. 1796 – 24. 8. 1832
francúzsky inžinier

Nicolas Léonard Sadi Carnot bol francúzsky inžinier s nezvyčajným prírodovedeckým nadaním, ktorého život bol do značnej miery ovplyvnený búrlivým napoleonským obdobím. Vo svojom rozsahovo neveľkom diele „O hybnej sile ohňa“ okrem iného formuloval svoje poznatky o pracovnom tepelnom cykle, ktorý tvoria dve izotermy a dve adiabaty a dokázal, že taký cyklus poskytuje najväčšiu prácu (pozri heslo Carnotov cyklus ). Úvahy obsiahnuté v jeho ďalšej práci môžeme považovať za prvý pokus o formuláciu druhej hlavnej vety termodynamiky.

detail
detail