Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hlavné cirkulačné čerpadlo

Hlavné cirkulačné čerpadlá v jadrových elektrárňach zaisťujú prietok chladiva (vody) cez aktívnu zónu reaktora. Čerpadlo aj elektromotor tvoria buď celok v jednom puzdre, alebo je motor umiestnený mimo čerpadla. Čerpadlá sa prevádzkujú pri konštantných alebo premenných otáčkach. Zmeny otáčok sa dosahujú zmenou kmitočtu napájacieho prúdu motorov.

Hlavné cirkulačné čerpadlá tlakovodných reaktorov pracujú približne s týmito parametrami.
Tlak: 12 – 16 MPa
Teplota: 280 – 300 °C
Prietok: 1 – 6 t/s
Parametre hlavného cirkulačného čerpadla VVER 1 000.
Príkon: 5,3 MW
Výška: 11 m
Hmotnosť: 118 t (s elektromotorom)
detail
detail