Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Horľavina

Spáliteľná zložka paliva. V prípade čierneho uhlia predstavuje horľavina 55 až 70 %, v prípade hnedého uhlia len 40 až 55 %. Prevažnú časť horľaviny tvorí uhlík, v menšej miere sú obsiahnuté vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením horľaviny vzniknú horúce spaliny, obsahujúce oxidy spomínaných látok.

Priemerné zloženie horľaviny čierneho uhlia.
Priemerné zloženie horľaviny hnedého uhlia sa príliš nelíši.
uhlík: 82,4 %
kyslík: 8,5 %
vodík: 6,2 %
dusík: 1,7 %
síra: 1,2 %
detail
detail