Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Newton Isaac

4. 1. 1643 – 31. 3. 1727
všestranný britský fyzik, matematik a astronóm

Sir Isaac Newton je zakladateľom klasickej mechaniky. Newtonove pohybové zákony predstavujú základy pozemskej aj nebeskej mechaniky. Matematicky sformuloval gravitačný zákon a odvodil zákony pohybu planét. Predložil korpuskulárnu teóriu svetla. Štúdiom odporu kladeného prostredím pohybujúcemu sa telesu založil hydrodynamiku. Je po ňom pomenovaná jednotka sily (pozri heslo Newton – jednotka sily).

detail
detail