Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Uhoľná elektráreň Nováky

Časti ENO A a ENO B tvoria uhoľnú elektráreň v Novákoch pri Zemianskych Kostoľanoch. Súčasťou tejto elektrárne je aj tepláreň Handlová. O jej výstavbe sa rozhodlo roku 1947 a prvá turbína sa rozbehla roku 1953. V roku 1994 bola dokončená komplexná rekonštrukcia a modernizácia blokov 1 a 2 ENO B, roku 1996 sa do skúšobnej prevádzky uvedol prvý fluidný kotol FK1 a uskutočnili sa práce na odsírovaní spalín ENO B.

ENO A.
Počet kotlových jednotiek: 8
počet turbín: 10
elektrický výkon: 178,8 MW
výstavba: 1949 – 1957

 

ENO B.
Počet kotlových jednotiek: 4
počet turbín: 4
elektrický výkon: 4 x 110 MW
výstavba: 1959 – 1976
detail
detail