Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Carnotizácia cyklu

Využitie regenerácie tepla v reálnom tepelnom obehu tak, aby sa čo najviac priblížil Carnotovmu cyklu. V prípade parného cyklu sa v priebehu expanzie postupne odoberá časť pary z turbíny a odvádza sa do regeneračného ohrievača, kde ohrieva napájaciu vodu z kondenzátora. Medzi carnotizačné (čítaj karnotizačné) opatrenia možno zaradiť i prehrievanie pary.

Zvýšenie termickej účinnosti parného cyklu v závislosti od počtu regeneračných ohrievačov.
1 regeneračný ohrev: zvýšenie o 2,5 %
2 ohrevy: zvýšenie o 3,4 %
3 ohrevy: zvýšenie o 4,0 %
4 ohrevy: zvýšenie o 4,3 %
5 ohrevov: zvýšenie o 4,4 %
10 ohrevov: zvýšenie o 5,0 %
detail
detail