Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Monžík

Monžík je jednoduché zariadenie, často používané v elektrárenstve a slúžiace na čerpanie napríklad agresívnych kvapalín. Tvorí ho nádoba, potrubie a rozvádzacie zariadenie. Rozvádzacie zariadenie, napríklad plavákové, ovláda prítok kvapaliny do nádoby, odkiaľ sa kvapalina vytláča do potrubia tlakovým vzduchom. Nasávanie kvapaliny sa uskutočňuje vytvorením podtlaku v monžíku.

detail
detail