Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Murgaš Jozef

17. 2. 1864 – 29. 5. 1929
slovenský vynálezca

Narodil sa v Tajove pri Banskej Bystrici. Po vyštudovaní teológie v Bratislave a v Ostrihome sa stal kaplánom v Dubovej. Jeho záujem o pokrok v elektrotechnike sa snúbil s maliarskym nadaním. Za vynikajúce výsledky v maliarskej škole v Budapešti mu umožnili, aby študoval v rokoch 1886–1893 na Akadémii výtvarného umenia v Mníchove, ktorú dokončil s vyznamenaním. Dostal sa do sporu s maďarskými cirkevnými hodnostármi, a preto v roku 1896 emigroval do Spojených štátov amerických. Tu, v slovenskej baníckej osade vo Wilkes-Barre, sa popri svojom kňazskom pôsobení zaoberal aj fyzikou a praktickými pokusmi na poli elektrotechniky a rádiotelegrafie, na ktoré získaval finančné prostriedky maľovaním. V tejto vedeckej oblasti získal v roku 1904 dva patenty od US Patent Office (Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu, Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou) a neskôr ešte sedem ďalších patentov, okrem iného aj za zhotovenie elektrického transformátora, detektora magnetických vĺn, zariadenia na výrobu elektrických oscilácií striedavým prúdom ale aj napr. navijaku na rybársky prút. Dodnes sa používa v telefónoch tónová sústava (pri vyťukávaní tel. čísla), vyvinutá z jeho tón-systému. Jozef Murgaš bol nadaným odborníkom a len pre nepochopenie vo svojej domovine hľadal možnosť uplatnenia sa v slobodnom svete.

detail
detail