Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Uhľovodíky

Uhľovodíky sú základné organické zlúčeniny tvorené iba atómami uhlíka a vodíka. Najvýznamnejším zdrojom uhľovodíkov je zemný plyn, ropa a niektoré produkty spracovania uhlia a dreva (dechty). Zemný plyn obsahuje hlavne plynné uhľovodíky, zložkami ropy sú prevažne uhľovodíky kvapalné a pevné. Uhľovodíky sú dnes vlastne najdôležitejším zdrojom energie a základnou surovinou chemického priemyslu. Fosílne palivá sa tiež často nazývajú uhľovodíkové palivá.

detail
detail